Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tập trung triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV

    20:26 - 16/07/2019

    (VOH)- Trên cơ sở Nghị quyết số 84/2019/QH14 về kỳ hợp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ khẩn trương thực hiện một số số ...