Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Chiếm đoạt 6 tỷ đồng, một nguyên trưởng phòng ở Bình Thuận bị khởi tố

    15:15 - 13/05/2019

    Lợi dụng là kế toán tổng hợp và Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết, bằng nhiều thủ đoạn, Nguyễn Duy Hiển đã làm giả các chứng từ, hồ sơ để chiếm đoạt trên 6 ...