Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Siết chặt việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

    08:41 - 16/05/2019

    (VOH) - Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.