Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thi hành kỷ luật đối với nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường

    16:23 - 16/07/2019

    Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban cán sự đảng.