Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đề xuất chính sách hỗ trợ chung cho nhà ở riêng lẻ bị ảnh hưởng bởi các dự án

    11:12 - 15/06/2019

    (VOH) - Sở Xây dựng vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân TPHCM chính sách hỗ trợ chung cho các nhà ở riêng lẻ bị ảnh hưởng bởi các dự án nâng đường, nâng hẻm.