Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Trung Quốc đóng cửa 3.000 nhà máy gây ô nhiễm sông Dương Tử

    05:48 - 05/03/2019

    Tỉnh Giang Tô công bố kế hoạch vào năm 2020 sẽ đóng cửa toàn bộ những khu công nghiệp không đáp ứng được tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.