Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thủ tướng dự lễ hiến tặng thành quả sưu tầm nghiên cứu di sản văn hoá phi vật thể

    13:04 - 24/11/2019

    (VOH) - Ngày 23/11 - ngày Di sản Văn hóa VN, Thủ tướng dự lễ hiến tặng thành quả sưu tầm nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể do nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hải Liên tặng Viện VHNT ...