Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • 200 tù nhân vượt ngục ở Indonesia

    19:56 - 05/05/2017

    Nguyên nhân vượt ngục khả năng lớn do quá tải, khi sức chứa nhà tù chỉ 700 nhưng thực tế trại giam tới 1.800 tù nhân.