Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nhà vệ sinh nam bẩn gấp 6 lần nhà vệ sinh nữ

    14:48 - 22/07/2019

    Tay nắm cửa nhà vệ sinh nam nhiều vi khuẩn gấp 5 lần bệ ngồi toilet bình thường.