Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh

    07:44 - 09/01/2020

    (VOH) - Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử ...