VOH default thumbnail
 - 
Saigon Co.op và NTUC Fair Price đưa vào hoạt động của hàng tiện lợi 24h với thương hiệu Cheers tại cửa hàng tại địa chỉ số 23 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM4.