Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nút đóng thang máy chỉ để làm... cảnh, cú lừa cả triệu người

    08:27 - 11/08/2019

    Nút đóng cửa thang máy chỉ được thiết kế với mục đích cho có chỉ để người dùng có cảm giác kiểm soát được thang mà thôi.