VOH default thumbnail
 - 
Tổng tài sản của Bernard Arnault vừa đạt 107,6 tỷ USD, nhiều hơn Gates 200 triệu USD.