Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ông Nguyễn Xuân Ký được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

    21:34 - 06/09/2019

    Ông Nguyễn Xuân Ký trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020 với 53/53 phiếu đồng ý.