Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phóng viên ra giá 700 triệu đồng để 'gỡ bài' lĩnh bốn năm tù

    22:01 - 11/01/2019

    Phạm Lê Hoàng Uyển khai do ông chủ doanh nghiệp năn nỉ quá mới tìm cách "lo" gỡ bài giúp, thừa nhận đây là sai lầm lớn nhất của mình.