Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Cần phát động phong trào thi đua đặc biệt

  15:02 - 09/01/2019

  Đó là ý kiến của UV Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm ...

  TPHCM phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018

  22:02 - 05/03/2018

  (VOH) - Kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước của TPHCM trên một số lĩnh vực mà TP đạt được trong năm 2017 là tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn năm 2017 đạt hơn 1 triệu tỷ ...