Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cần phát động phong trào thi đua đặc biệt

    15:02 - 09/01/2019

    Đó là ý kiến của UV Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm ...