Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Lầu Năm Góc tăng tốc phát triển vũ khí đánh chặn đối phó Triều Tiên

    07:19 - 05/06/2017

    Lầu Năm Góc đang tăng tốc thực hiện kế hoạch phát triển Phương tiện tiêu diệt nhiều mục tiêu (MOKV) – một vũ khí đánh chặn với đầu đạn có thể tiêu diệt nhiều mục tiêu cùng một lúc.