Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bộ Tài nguyên phải sửa bỏ Thông tư 'giải phóng' 24.000 container phế liệu tồn đọng

    13:02 - 03/02/2019

    Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) được yêu cầu gỡ bỏ bất cập tại hai Thông tư mà Bộ này mới ban hành được cho là làm khó doanh nghiệp.