Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Năm 2018 nguồn việc trợ phi Chính phủ nước ngoài cho TPHCM tăng 152%

    14:07 - 05/07/2019

    (VOH) -  Sáng 5/7, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị thường niên với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh.