Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đồng chí Trần Thúc Chương giữ chức Phó Chủ tịch UBND Quận 11

    09:25 - 28/10/2019

    Ông Trần Thúc Chương, sinh năm 1974, quê quán tỉnh Bình Định, trình độ kỹ sư xây dựng, cử nhân chính trị.