Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình

    20:26 - 19/06/2019

    Ngày 19/6/2019, tại Hà Nội, Ban Bí thư họp đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng.