Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bổ nhiệm các chức vụ phó tư lệnh, chỉ huy trưởng, chính ủy các đơn vị quân đội

    14:57 - 31/12/2019

    (VOH) – Thực hiện các quyết định của Thủ tướng chính phủ và chủ tịch nước đã bổ nhiệm, thăng quân hàm cho Phó Tư lệnh Quân khu 3, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình.