Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Sửa chữa chợ Bình Tây chậm khởi công 9 tháng

    14:44 - 29/03/2017

    Công trình nâng cấp, sửa chữa chợ Bình Tây mới sẽ được khởi công vào tháng 9/2017 và hoàn thành vào tháng 9/2018, thay vì vào cuối năm 2017.