Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quản lý giao thông đô thị TPHCM phải phát huy hơn vai trò dẫn đầu cả nước

    16:16 - 15/07/2019

    (VOH) - Quản lý giao thông đô thị TP đang đứng đầu cả nước, cần phải phát huy, không được chậm lại.