Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hoàn thiện dự thảo Quy chế Ứng phó sự cố môi trường do chất thải gây ra

    11:08 - 14/12/2019

    (VOH) – Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng ban hành Quy chế Ứng phó sự cố môi trường do chất ...