Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Bổ sung quy hoạch chung TPHCM theo hướng mở

  15:11 - 14/12/2018

  TPHCM sẽ bổ sung quy hoạch theo hướng mở, đáp ứng được 2 tiêu chí, đó là hấp dẫn đối với doanh nghiệp và tạo đồng thuận của xã hội.

  Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn

  06:28 - 17/05/2019

  Quy hoạch đặt mục tiêu đưa Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, đặc sắc về văn hóa, tâm linh và du lịch sinh thái của vùng trung du miền núi ...