Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

    11:19 - 15/05/2019

    (VOH) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.