Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nhiều quỹ tài chính ngoài ngân sách dư nguồn, đem gửi tiết kiệm lấy lãi

    07:18 - 14/08/2019

    Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga nhấn mạnh, những thắc mắc về việc có bao nhiêu quỹ, vì sao cứ mỗi luật lại sinh ra một quỹ, ĐBQH đã nói nhiều từ những kỳ họp trước.