VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự án metro số 5 giai đoạn 1 có chiều dài gần 9km, trong đó có hơn 7km ngầm, tổng mức đầu tư khoảng hơn 41.600 tỉ đồng.