Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Định nghĩa và ứng dụng của chỉ số ROI trong đầu tư là gì?

    08:48 - 05/09/2019

    ROI là gì? Tại sao lại cần phải đo lường chỉ số ROI? Việc đo lường chỉ số ROI sẽ mang lại điều gì? Bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết hết các thắc mắc trên.