Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • 'Cây' robot

    05:13 - 01/04/2019

    BiomiTech, một công ty của Mexico, sau 3 năm nghiên cứu đã chế tạo ra (VOH) - Biourban, “cây” robot có khả năng thực hiện công việc của 368 cây xanh thông thường.