Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nhiều siêu thị điện máy dừng bán sản phẩm Asanzo

    15:12 - 26/06/2019

    TV, máy lạnh của Asanzo trên các kệ hàng đã không còn thấy nữa.