VOH default thumbnail
 - 
(VOH) – Ngày 17/11, Ký túc xá sinh viên Lào tại TPHCM tổ chức tuyên dương 86 sinh viên Lào – Campuchia tiêu biểu năm 2019.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Sáng ngày 9/6, Ký túc xá sinh viên Lào đã tổ chức sân chơi cuối tuần cho một số sinh viên Lào – Campuchia đang học tập tại TPHCM.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - “Sinh viên Lào với gia đình Việt”, 13 gia đình người Việt tại TPHCM sẽ đón nhận 24 sinh viên Lào về sống như con cái trong nhà. Đây là chương trình thí điểm lần đầu tiên tại TPHCM. 
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Sáng 8/12, Thành Đoàn và Ký túc xá sinh viên Lào tại TPHCM tổ chức chương trình tuyên dương “Sinh viên Lào – Campuchia tiêu biểu năm 2018” tại Hội trường Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố.