Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Coca-Cola quyết định: Bỏ 'lon' khỏi slogan quảng cáo

    05:53 - 30/06/2019

    Coca-Cola Việt Nam cho biết: đã có sự điều chỉnh phù hợp, nhanh chóng, đảm bảo tính tuân thủ cao trong các nội dung quảng cáo của mình từng có sử dụng cụm từ "Mở lon Việt Nam".