Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM đặt hàng các giải pháp công nghệ ứng dụng

    07:46 - 23/02/2019

    Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến vừa yêu cầu Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thành các đề án và chương trình trọng tâm đã được UBND TP phê ...