Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thủ tướng phân công cơ quan soạn thảo văn bản thi hành 7 luật

    22:48 - 29/07/2019

    (VOH) - Thủ tướng ký Quyết định ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.