Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phát hiện sóng hấp dẫn, thành tựu làm thay đổi khoa học

    07:42 - 12/02/2016

    Ngày 11/2, các nhà khoa học quốc tế khẳng định đã phát hiện thấy sóng hấp dẫn do thiên tài vật lý Albert Einstein tiên đoán ...