VOH default thumbnail
 - 
Ngày 31/7, Liên quan đến công tác ứng phó với sự cố tràn đê Tả Bùi (Chương Mỹ) và cả dọc tuyến sông, không có chuyện người dân thiếu nước uống, bị đói.