Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 5 địa phương

    10:56 - 09/10/2019

    (VOH) - Chính phủ ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)  tại 5 địa phương: Quảng Nam, Cà Mau, Bến Tre, Đà Nẵng, Hải ...