Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Lùi thời gian sửa cáp AAG đến 22/7

    18:12 - 14/07/2018

    Thời gian sửa cáp AAG bị lùi lại đến ngày 22/7 mới hoàn thành.