VOH default thumbnail
 - 
( VOH ) - Nhiều người nghĩ rằng đồ ngọt là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh tiểu đường. Suy nghĩ này có thật sự đúng hay không?