Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Vinh danh các tác giả Việt có sách bán chạy nhất năm 2018

    18:29 - 24/03/2019

    Ba tác giả được vinh danh vì có sách bán chạy nhất năm 2018 là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tác giả Tony Buổi sáng và nhà văn Dương Thụy.