Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Giới chức Trung Quốc khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác với Mỹ

    16:04 - 07/02/2019

    Không có lựa chọn nào tốt hơn cho Trung Quốc và Mỹ ngoài sự hợp tác. Đây là lời khẳng định của Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải đưa ra ngày 6/2.