Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thủ tướng: Tạm dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người

    14:17 - 26/03/2020

    Sẽ xử lý nghiêm chính quyền địa phương nếu để xảy ra việc tập trung trên 20 người.