VOH default thumbnail
 - 
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã nắm được thông tin và có văn bản yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa điều tra, xác minh với tinh thần xử lý nghiêm nếu có vi phạm.