Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ông Nguyễn Hữu Linh khai tên giả vì lo... mất danh dự

    14:05 - 01/06/2019

    Vì sợ lộ ra tên thật sẽ bị mất danh dự, nên khi làm việc với gia đình nạn nhân và ban quản lý chung cư, ông Nguyễn Hữu Linh đã khai tên của mình là Nguyễn Văn Hưng, ngụ tại Quảng Nam.