Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Công bố kết quả thanh tra doanh thu thu phí BOT Ninh Lộc

    19:16 - 29/03/2019

    Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố kết quả kiểm tra doanh thu thu phí trạm BOT Ninh Lộc của Công ty cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả - Khánh Hòa.