Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cơ hội để Việt Nam tiếp tục đóng góp trên mặt trận an ninh khu vực

    06:51 - 08/06/2019

    Trở thành thành viên không thường trực của HĐBA LHQ là cơ hội tốt để Việt Nam lên tiếng, bày tỏ những quan ngại của mình đối với các vấn đề liên quan đến những tranh chấp trên Biển Đông.