Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hiểu rõ kiến thức về thấu kính phân kì trong vật lý quang hình học

    08:41 - 05/11/2019

    Một trong những kiến thức quan trọng của phần Quang hình học là thấu kính phân kì. Vậy thấu kính phân kì là gì? Thấu kính phân kì có những đặc điểm nào?