VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Không ít trường hợp bị “trật” do hiểu sai về phương pháp lẫn tần suất luyện tập thể thao.